PPH POZIOM s.c.
ul. Sowińskiego 5
44-100 GLIWICE

Regulatory natężenia przepływu RNP - rotametry

Rotametry pływakowe czujniki poziomu cieczy Mass Flow Controllers - Rrotameters, Float Level Sensors


Wersja do wydruku
w formacie PDF

Regulatory natężenia przepływu RNP

Regulator natężenia przepływu RNP jest rotametrycznym wskaźnikiem przepływu z ciągłym pomiarem temperatury przepływającej cieczy (wody, roztworów wodnych) i przeznaczony jest do termostatowania:
  • form wtryskowych
  • form do kształtowania gumy przez rozdmuchiwanie
  • głowic wytłaczarek
  • pomp próżniowych
  • spawarek transformatorowych
  • urządzeń kalibrujących
  • i innych podobnych zastosowań.

Budowa:
Regulator natężenia przepływu składa się z powtarzalnych segmentów, których ilość zależy od ilości obwodów termostatowanych w obiekcie termostatowanym.

Ilość segmentów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L [mm] 74 128 182 236 290 344 398 452 506 560 614 668

Dane techniczne:
Natężenie przepływu segmentu:
wykonanie:
1. 250 l/h
2. 450 l/h
3. 1000 l/h
max. temp.: 80 °C
max. ciśnienie: 0,4 MPa
 
Materiały konstrukcyjne:
obudowa ABS
rura rotametryczna PC
pływak
wykonanie:
1. PVC
2. stop Al
3. mosiądz
 
Zasada działania:
Odkręcając zawór regulacyjno-odcinający 2 kierujemy króćcem 3 ciecz do obiektutermostatowanego, która króćcem 4 kierowana jest do korpusu dolnego 1, gdzie mierzona jest jej temperatura. Natężenie przepływu cieczy ustala się zaworem 2 tak, aby uzyskać założoną temperaturę obiektu termostatowanego.

Segment regulatora zbudowany jest z:
1 - korpusu dolnego
2 - zaworu regulacyjno-odcinającego
3 - króćca prostego
4 - króćca kątowego
5 - termometru bimetalicznego
6 - rotametrycznego wskaźnika przepływu
7 - tulei mocującej
8 - korpusu górnego
9 - zaworu odcinającego
10 - wkrętu dystansowego

Demontaż i montaż rury rotametrycznej:
Odciąć przepływ w segmencie regulatora zaworami 2 i 9. Kolejność czynności demontażu rury rotametrycznej określają cyfry przy strzałkach. Montaż w odwrotnej kolejności.

Sposób identyfikacji:

1 - RNP - regulator natężenia przepływu
2 - przepływ segmentu zestawu
     wykonanie:
               1 - 250 l/h
               2 - 450 l/h
               3 - 1000 l/h
3 - ilość segmentów w zestawie
          01 - 1 segment
                -  "  -  "  -
                -  "  -  "  -
          12 - 12 segmentów


Przykład zamówienia:
Regulator natężeniaprzepływu cieczy, 1000 l/h dla jednego segmentu, 6 segmentów w zestawie:
RNP - 3 - 06

Uwaga!
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ramach modernizacji wyrobu.


regulatory natężenia przepływu do termostatowania form wtryskowych • Regulatory natężenia przepływu RNP • rotametry • Regulatory natężenia przepływu RNP •